Teostame erinevaid kaevetöid ekskavaatoriga torude või kaablite maapõue paigaldamiseks.